Styczeń 17 2021 01:09:14
Nawigacja
· Strona Główna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artykuły
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.poż.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o skł. majątku
· Koordynator ds. dostępności
· Zaświadczenia
· ZOSP
· Linki
· Strefa OSP
· Kontakt
· Deklaracja dostępności
Losowa Fotka
Kanał RSS
Odbiory
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku zgodnie z ustawą Prawo budowlane zajmuje stanowisko w sprawie obiektów na które nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. zgodnie z art. 57

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

Komenda Powiatowa PSP w Radomsku podejmuje czynności kontrolno-rozpoznawcze w szczególności do obiektów których projekty budowlane wymagały uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego można złożyć osobiście lub pocztą wykorzystując, opracowany celem precyzyjnego określenia lokalizacji obiektu i jego charakteru wzór do pobrania tutaj

Czynności kontrolno – rozpoznawcze prowadzone są w zakresach:
1) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
2) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

Podczas czynności należy przedłożyć kontrolującemu w szczególności następujące dokumenty:
- Dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót budowlanych na obiekcie i wypełnionym oświadczeniem kierownika budowy,
- Decyzję pozwolenia na budowę,
- Projekt architektoniczno – budowlany oraz projekty branżowe,
- Protokoły z badań, sprawdzeń i pomiarów instalacji użytkowych, zastosowanych w obiekcie.

BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2020 - 30.09.2020
ogółem

1748

pożary

365

miejscowe zagrożenia

1288

alarmy fałszywe

95

Wygenerowano w sekund: 0.01 28,647,342 Unikalnych wizyt